'start over' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:start over
tłumaczenie:zaczynać coś od nowa
przykład:I made so many mistakes that I better start everything over again.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: