'stay away' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:stay away
tłumaczenie:trzymać sie z dala
przykład:You'd better stay away from my brother.

inne phrasal verbs ze słowem stay: stay in, stay out, stay out of, stay up

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: