'stay in' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:stay in
tłumaczenie:zostać w domu
przykład:I don't feel like going out today, I'll stay in.

inne phrasal verbs ze słowem stay: stay away, stay out, stay out of, stay up

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: