'stay out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:stay out
tłumaczenie:być poza domem do późna
przykład:I don't mind if he stays out but yesterday he went too far.

inne phrasal verbs ze słowem stay: stay away, stay in, stay out of, stay up

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: