'stay out of' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:stay out of
tłumaczenie:trzymać się z dala
przykład:Stay out of any troubles or you'll get back to jail.

inne phrasal verbs ze słowem stay: stay away, stay in, stay out, stay up

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: