'stay up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:stay up
tłumaczenie:nie kłaść się, iść do łóżka później
przykład:Tom stayed up till 3 in the night to watch the final NBA play.

inne phrasal verbs ze słowem stay: stay away, stay in, stay out, stay out of

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: