'sum up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:sum up
tłumaczenie:podsumować
przykład:To sum up our discussion - we need to hire two more people.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: