'switch on' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:switch on
tłumaczenie:włączać
przykład:Switch on the TV, there's weather forecast in few minutes.

inne phrasal verbs ze słowem switch: switch off

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: