'switch off' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:switch off
tłumaczenie:wyłączyć
przykład:Switch off the radio before you leave.

inne phrasal verbs ze słowem switch: switch on

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: