'take after' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:take after
tłumaczenie:być podobnym (do kogoś w rodzinie)
przykład:Peter takes after his father, he's very tall.

inne phrasal verbs ze słowem take: take aback, take away, take back, take back, take off, take off, take off, take out, take on, take over, take up, take in, take to

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: