'take away' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:take away
tłumaczenie:zabierać, odbierać
przykład:Mary took away a knife from her child.

inne phrasal verbs ze słowem take: take aback, take after, take back, take back, take off, take off, take off, take out, take on, take over, take up, take in, take to

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: