'take back' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:take back
tłumaczenie:oddawać, zwracać
przykład:Adam took his new trousers back as he discovered a flaw on them.

inne phrasal verbs ze słowem take: take aback, take after, take away, take back, take off, take off, take off, take out, take on, take over, take up, take in, take to

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: