'take back' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:take back
tłumaczenie:cofać (co się powiedziało o kimś)
przykład:I admit that I was wrong about Helen. I take back everything I said about her.

inne phrasal verbs ze słowem take: take aback, take after, take away, take back, take off, take off, take off, take out, take on, take over, take up, take in, take to

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: