'take on' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:take on
tłumaczenie:zatrudniać
przykład:Our company wants to take on two new programmers.

inne phrasal verbs ze słowem take: take aback, take after, take away, take back, take back, take off, take off, take off, take out, take over, take up, take in, take to

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: