'take over' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:take over
tłumaczenie:przejmować (obowiązki)
przykład:I wonder who will take over from me when I'm on long holiday.

inne phrasal verbs ze słowem take: take aback, take after, take away, take back, take back, take off, take off, take off, take out, take on, take up, take in, take to

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: