'take up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:take up
tłumaczenie:brać/zabierać się za coś
przykład:Sue's taken up basketball recently.

inne phrasal verbs ze słowem take: take aback, take after, take away, take back, take back, take off, take off, take off, take out, take on, take over, take in, take to

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: