'track down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:track down
tłumaczenie:wyśledzić, wytropić
przykład:They managed to track down that stolen jewellry from the Royal Collection.
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: