'turn back' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:turn back
tłumaczenie:zawracać
przykład:After two days we had no money and had to turn back.

inne phrasal verbs ze słowem turn: turn down, turn off, turn on, turn out, turn to, turn up, turn in/into

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: