'turn down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:turn down
tłumaczenie:odrzucić (propozycję)
przykład:Mark asked Susan to marry him but she turned him down.

inne phrasal verbs ze słowem turn: turn back, turn off, turn on, turn out, turn to, turn up, turn in/into

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: