'turn off' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:turn off
tłumaczenie:wyłączać
przykład:Turn off the radio please, I'd like to read.

inne phrasal verbs ze słowem turn: turn back, turn down, turn on, turn out, turn to, turn up, turn in/into

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: