'turn on' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:turn on
tłumaczenie:włączać
przykład:Turn on the TV, the game starts in few minutes.

inne phrasal verbs ze słowem turn: turn back, turn down, turn off, turn out, turn to, turn up, turn in/into

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: