'turn out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:turn out
tłumaczenie:okazać się
przykład:It turned out that we've bought the same skirt.

inne phrasal verbs ze słowem turn: turn back, turn down, turn off, turn on, turn to, turn up, turn in/into

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: