'turn up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:turn up
tłumaczenie:pojawić się, znaleźć się
przykład:He disappeared as quick as he had turned up.

inne phrasal verbs ze słowem turn: turn back, turn down, turn off, turn on, turn out, turn to, turn in/into

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: