'identify with' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:identify with
tłumaczenie:utożsamiać się
przykład:Many girls try to identify with their idols.
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: