'wash up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:wash up
tłumaczenie:zmywać
przykład:I hate washing up.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: