'watch out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:watch out
tłumaczenie:uważać
przykład:Watch out! You are not allowed to walk here without proper equipment!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: