'immerse in' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:immerse in
tłumaczenie:pochłaniać, zagłębiać się
przykład:After having her first baby, she was totally immersed in family life.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: