'impose sth on/upon' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:impose sth on/upon
tłumaczenie:narzucać coś
przykład:Spanish invaders imposed their culture and beliefs on native Americans.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: