'write down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:write down
tłumaczenie:zapisywać
przykład:Would you like to write down my address?

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: