'infringe on/upon' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:infringe on/upon
tłumaczenie:naruszać/łamać
przykład:This new law will infringe on freedom of speech, I'm afraid.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: