'inquire into' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:inquire into
tłumaczenie:wypytywać o coś/badać/dochodzić
przykład:The judge wants the deputy to inquire into the case in greater detail.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: