'insist on/upon' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:insist on/upon
tłumaczenie:domagać się/upierać się
przykład:Lucy insisted on seeing her lawyer before giving any answers to officer's questions.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: