'interfere with' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:interfere with
tłumaczenie:majstrować przy czymś/zakłócać
przykład:I don't want my kids to interfere with any electrical stuff that we have at home.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: