'itch for' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:itch for
tłumaczenie:palić się do zrobienia czegoś/nie móc się doczekać
przykład:I was itching for the lesson to end, as we were supposed to have a match right after it.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: