'nail down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:nail down
tłumaczenie:zmusić kogoś, przycisnąć
przykład:She told us just the news - we will need to nail her down to reveal more details.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: