'narrow down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:narrow down
tłumaczenie:zawęzić
przykład:We wanted to narrow down the list of candidates for the elections.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: