'note down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:note down
tłumaczenie:notować/zapisywać
przykład:Please note down the following emergency numbers.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: