'object to' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:object to
tłumaczenie:sprzeciwiać się, oponować
przykład:The President objected to the idea of further cuts in defence spending.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: