'adhere to' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:adhere to
tłumaczenie:trzymać się (np. zasad)
przykład:If you refuse to adhere to the rules of the club, you may be expelled.
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: