'aim at' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:aim at
tłumaczenie:dążyć do czegoś/być skierowanym na coś
przykład:Most of his books are aimed at teenager readers.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: