'bend down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:bend down
tłumaczenie:pochylić się
przykład:Johnny! Bend down and do your shoelaces.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: