'blend in/into' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:blend in/into
tłumaczenie:wtapiać się
przykład:Chameleons can blend in with their surroundings.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: