'break away' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:break away
tłumaczenie:wyłamać się
przykład:He wanted to break away from the traditional image of an artist and always wore suits in his studio.

inne phrasal verbs ze słowem break: break down, break down, break up (with sb), break out, break out, break through

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: