'break out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:break out
tłumaczenie:uciec z więzienia
przykład:He broke out of the state prison last night.

inne phrasal verbs ze słowem break: break down, break down, break up (with sb), break away, break out, break through

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: