'break through' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:break through
tłumaczenie:przełamać coś/ przedrzeć się
przykład:The soldiers are reported to successfully break through the enemy's trenches.

inne phrasal verbs ze słowem break: break down, break down, break up (with sb), break away, break out, break out

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: