'breeze into (the building, etc)' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:breeze into (the building, etc)
tłumaczenie:wchodzić gdzieś pewnie
przykład:She usually breezes into the meeting and shares her opinions with everybody present.

inne phrasal verbs ze słowem breeze: breeze through

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: