'brighten up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:brighten up
tłumaczenie:rozjaśnić, upiększyć
przykład:She put some flowers to the vase to brighten the room up.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: