'bring about' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:bring about
tłumaczenie:spowodować
przykład:Now we can just wait what these changes will bring about.

inne phrasal verbs ze słowem bring: bring sb around/round, bring back, bring down, bring together, bring up

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: