'bring sb around/round' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:bring sb around/round
tłumaczenie:ocucić
przykład:We tried to bring her round but in vain.

inne phrasal verbs ze słowem bring: bring about, bring back, bring down, bring together, bring up

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: