'bring back' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:bring back
tłumaczenie:przywrócić
przykład:The photos we watched together brought back a lot of memories.

inne phrasal verbs ze słowem bring: bring about, bring sb around/round, bring down, bring together, bring up

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: